هر آنچه درباره دویدن نیاز دارید.
مرور برچسب

ماراتن

قبل از ماراتن چی بخوریم ؟

به احتمال زیاد، این سوال بسیاری از دونده ها می باشد. " من بزودی اولین ماراتنم را تجربه می کنم. روزهای قبل از ماراتن چی بخوریم ؟ اینکه روزهای قبل از ماراتن چه…