در این دسته می توانید مطالب پزشکی و سلامتی را بخوانید.

توانید
توانید
you used 0/500 translations
Don’t translate on double-click

Don’t show floating button

No Internet Connection
  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Persian -> Persian…
    • Create a new word list…
  • Copy
درمان مصدومیت دویدن

درمان مصدومیت دویدن

حتی اگر تمامی موارد را برای جلوگیری از مصدومیت دویدن، رعایت کنید، ممکن است باز هم بعضی دردها را در تمرینات تان احساس کنید. بیشتر مصدومیت های دویدن به روش درمانی “R.I.C.E” پاسخ مثبتی می دهند. این روش درمانی مخفف: Rest, Ice, Compression, Elevation است که در واقع معادل فارسی استراحت، یخ، فشار موضعی و بالا نگهداشتن عضو را دارد. روش درمانی RICE باعث کاهش درد، کاهش تورم و همچنین جلوگیری از تشدید شدن مصدومیت می شود. این روش درمانی می بایست در ۲۴ ساعت و یا ۴۸ ساعت اول بعد از مصدومیت تان استفاده شود.

ادامه مطلب