در این دسته مطالب مربوط به تمرینات مخصوص دونده ها و تمامی تمریناتی که می تواند برای هر ورزشکاری موثر باشد، را می توانید مطالعه نمایید.

تقویت همسترینگ

تقویت همسترینگ با ۱۱ حرکت ورزشی

همسترینگ یکی از مهم ترین گروه های ماهیچه ای بدن دونده ها است. خم کردن و انعطاف زانو جزو وظیفه های همسترینگ است که به همین دلیل این گروه ماهیچه ای که از ۳ ماهیچه تشکیل شده است نقش بسیار مهمی در زندگی روزانه و ورزش ایفا می کند.

ادامه مطلب