قدرت

تمرینات پلایومتریک برای بهبود سرعت و قدرت | ویدئو
ویدئو

تمرینات پلایومتریک برای بهبود سرعت و قدرت | ویدئو

تمرینات پلایومتریک تمرینات پلایومتریک نوعی از تمرینات بر پایه تمرینات پرشی، قدرتی و سرعتی بوده که  با بکارگیری بیشترین توان ماهیچه در دوره های…
دکمه بازگشت به بالا