مواد غذایی حاوی آهن

مواد غذایی حاوی آهن بالا | ۱۰ ماده غذایی مفید برای پیشگیری از کم خونی

کمبود آهن، شایع ترین کمبود تغذیه ای در سراسر جهان است.کمبود آهن می تواند باعث کم خونی و تاثیر بر روی یادگیری در کودکان شود. کم خونیمی تواند از خفیف تا شدید دسته بندی شود، گاهی اوقات فرد مورد نظر به تزریق خون،نیاز پیدا می کند. برای بیشتر افراد، کلید پیشگیری از کمبود آهن، اطمینان یافتن ازمقدار کافی آهن در رژیم غذایی می باشد.

ادامه مطلب