Let’s travel together.
مرور برچسب

پیاده روی-دویدن

برنامه تمرینی پیاده روی-دویدن ۱۰ کیلومتر

این برنامه تمرینی پیاده روی-دویدن 10 کیلومتر 10 هفته ای برای کسانی طراحی شده است که می خواهند با تکنیک پیاده روی-دویدن، خودشان را برای مسابقه 10 کیلومتر آماده کنند. حتی اگر شما خودتان را برای مسابقه…
ادامه مطلب ...

برنامه تمرینی پیاده روی-دویدن ۵ کیلومتر

برنامه تمرینی پیاده روی-دویدن 5 کیلومتر 8 هفته ای برای کسانی طراحی شده است که می خواهند با تکنیک پیاده روی-دویدن، خودشان را برای مسابقه 5 کیلومتر آماده کنند. در این برنامه فرض می شود که شما می توانید…
ادامه مطلب ...

پیاده روی-دویدن | آموزش تکنیک پیاده روی/دویدن

خواه یک دونده مبتدی باشید یا یک دونده کهنه کار، تکنیک پیاده روی-دویدن می تواند قدرتمند بوده، و یک ابزار ایمن و موثر برای بهبود بخشیدن استحکام و زمان مسابقه تان باشد. بسیاری از دونده های مبتدی از تکنیک…
ادامه مطلب ...