Let’s travel together.
مرور برچسب

تقویت کمر

انواع پلانک

پلانک قطعا یکی از بهترین حرکات ورزشی برای هر نوع رشته ورزشی می باشد. یک حرکت چالش برانگیز که باعث تقویت هسته مرکزی بدن(شامل کمر، شکم، لگن، باسن) شده، و به مرور زمان می تواند باعث بهبود عملکرد هر…
ادامه مطلب ...