هر آنچه درباره دویدن نیاز دارید.
مرور برچسب

HIIT

تمرینات تاباتا و آشنایی با آن

اگر تا به حال تجربه تمرینات اینتروال را داشته اید، شاید چیزهایی درباره تمرینات تاباتا نیز شنیده باشید. اساس این نوع تمرینات، نوعی از تمرینات اینتروال با شدت…