همسترینگ

تقویت همسترینگ با ۱۱ حرکت ورزشی
تمرین

تقویت همسترینگ با ۱۱ حرکت ورزشی

همسترینگ یکی از مهم ترین گروه های ماهیچه ای بدن دونده ها است. خم کردن و انعطاف زانو جزو وظیفه…
دکمه بازگشت به بالا