کربوهیدرات

کربوهیدرات | همه چیز درباره کربوهیدرات ها

کربوهیدرات ها منبع اصلی انرژی برای بدن هستند و شامل قند های ساده و کربوهیدرات های پیچیده بزرگ می شوند. بدن شما می تواند مستقیما از کربوهیدرات ها استفاده کرده و یا آنها را برای ذخیره به گلیکوژن تبدیل کند. کربوهیدرات های اضافی نیز به چربی تبدیل خواهند شد.

ادامه مطلب