مسافت

۷ قانون برای اینکه بفهمیم برای مسابقه، در هفته چقدر بدویم؟
مبتدیان

۷ قانون برای اینکه بفهمیم برای مسابقه، در هفته چقدر بدویم؟

اگر دونده هستید و برای  ۵کیلومتر، ۱۰ کیلومتر، نیمه ماراتن یا ماراتن برنامه‌ریزی می‌کنید، این قوانین کارشناسانه به شما کمک…
دکمه بازگشت به بالا