دونده مبتدی

آیا باید اول سرعتم را بهبود بخشم یا مسافتم را ؟
مبتدیان

آیا باید اول سرعتم را بهبود بخشم یا مسافتم را ؟

” من یک دونده مبتدی هستم و دوست دارم سریعتر بدوم. آیا باید اول بر روی بهبود سرعتم کار کنم…
دکمه بازگشت به بالا