Let’s travel together.
مرور برچسب

انگیزه برای دویدن

عذر و بهانه برای دویدن و راه های مقابله با آن

اگر عاشق کاری نباشی، بهانه های زیادی برای انجام دادن آنها همیشه خواهید داشت. برای کسی که از دویدن لذت نمی برد، بهانه برای دویدن همیشه وجود خواهد داشت. اما کسی که میخواهد از این بهانه ها دور شده و این…
ادامه مطلب ...

انگیزه برای دویدن | ۹ راه برای اینکه برای دویدن با انگیزه باشیم

شاید یکی از مهم ترین دلایل برای شروع دویدن را انگیزه شروع این ورزش بسیار مفید دانست. بسیاری از مردم انگیزه برای دویدن ندارند، و دنبال علتی این مسئله نیز نیستند. اما داشتن انگیزه برای دویدن و یا هر…
ادامه مطلب ...