در این دسته، به تشریح مصدومیت های دویدن خواهیم پرداخت.

درمان مصدومیت دویدن

درمان مصدومیت دویدن

حتی اگر تمامی موارد را برای جلوگیری از مصدومیت دویدن، رعایت کنید، ممکن است باز هم بعضی دردها را در تمرینات تان احساس کنید. بیشتر مصدومیت های دویدن به روش درمانی “R.I.C.E” پاسخ مثبتی می دهند. این روش درمانی مخفف: Rest, Ice, Compression, Elevation است که در واقع معادل فارسی استراحت، یخ، فشار موضعی و بالا نگهداشتن عضو را دارد. روش درمانی RICE باعث کاهش درد، کاهش تورم و همچنین جلوگیری از تشدید شدن مصدومیت می شود. این روش درمانی می بایست در ۲۴ ساعت و یا ۴۸ ساعت اول بعد از مصدومیت تان استفاده شود.

ادامه مطلب