Let’s travel together.
مرور برچسب

گرم کردن بدن

چرا گرم کردن قبل از ورزش خیلی مهم است؟

وقتی میخواهیم ورزش کنیم، بیشتر ما در مورد ورزش و نحوه انجام آن فکر میکنیم تا گرم کردن قبل از ورزش و یا بعد از تمرین، سرد کنیم.درسته، ما میخواهیم کالری بیشتری بسوزانیم!. اما کاهش وزن ممکن است یکی از…
ادامه مطلب ...