هر آنچه درباره دویدن نیاز دارید.
مرور برچسب

مبتدیان

چه وقتی دویدن آسان تر میشود ؟

اگر به تازگی دویدن را شروع کرده باشید، احتمالا از خودتان پرسیده اید که چه وقتی دویدن آسان تر میشود ؟ چطور بقیه دونده ها به این راحتی میدوند، و من باید اینقدر…

چگونه مسافت بیشتری را بدویم ؟

یکی از بزرگترین چالش ها برای دونده های مبتدی، افزایش مسافت دویدن شان میباشد. همانطور که برای دویدن مسافت بیشتر، سعی بیشتری میکنند، دونده های تازه کار اغلب از…