۹ حرکات کششی ضروری برای دونده ها

زمان بعد از دویدن، بهترین زمان برای کشش ماهیچه ها می باشد، چون ماهیچه هایتان گرم می باشند. این حرکت کششی ضروری برای دونده ها، ماهیچه هایی را هدف می گیرند که طی دویدن و بعد از آن، خیلی به کار گرفته شده اند. سعی کنید این حرکات کششی، را به تمرینات کششی روتین روزانه تان اضافه کنید تا عملکرد، انعطاف پذیری و راحتی تان افزایش یابد.

ادامه مطلب