نمایش دادن همه 12 نتیجه

برنامه حرفه ای ماراتن ۱۸ هفته

129,000 تومان

برنامه دویدن ۱۰ کیلومتر مبتدیان حرفه‌ای ۸ هفته‌ای

55,000 تومان

برنامه دویدن ماراتن ۱۸ هفته‌ای ویژه دونده‌های متوسط

79,000 تومان

برنامه دویدن ماراتن مبتدیان ۲۰ هفته

70,000 تومان

برنامه دویدن مبتدیان ۱ مایل ۴ هفته‌ ای

35,000 تومان

برنامه دویدن مبتدیان ۱۰ کیلومتر ۸ هفته

55,000 تومان

برنامه دویدن مبتدیان ۲ مایل ۴ هفته‌ ای

35,000 تومان

برنامه دویدن مبتدیان ۵ کیلومتر ۶ هفته

45,000 تومان

برنامه دویدن مبتدیان ۵ کیلومتر پیاده‌روی|دویدن

45,000 تومان

برنامه دویدن نیمه ماراتن مبتدیان ۱۲ هفته

62,000 تومان

برنامه دویدن نیمه ماراتن متوسط

55,000 تومان

برنامه مبتدیان دویدن صفر تا ۵ کیلومتر

79,000 تومان