Let’s travel together.
حمایت مالی از وب سایت دویدن عشق است

حمایت مالی از وب‌سایت دویدن عشق است

وب‌سایت دویدن عشق است به هیچ سازمان و یا گروه خاصی وابسته نیست. از این رو حمایت های معنوی و مادی تک تک شما عزیزان، که سرمایه گرانقدر ما هستید، انگیزه ما را برای ادامه تولید محتوای به روز و پیوسته، بیشتر از قبل خواهد کرد.

از آنجایی که زمان زیادی برای تهیه مطالب گذاشته می شود، کمک های مالی شما عزیزان، هر چقدر که باشد، ما را در ادامه راه مان که همانا دسترسی همه ورزشکاران و دونده ها به منابع به روزی دویدن و ورزش است، یاری خواهد کرد.

  • خیلی خیلی ممنون که ما را در این راه یاری می کنید

تومان